2. HAC ve KURBAN

  Mîkat - İhram - İhram YasaklarıMemduh  ÇELMELİ
   Hac ve Umre Memduh  ÇELMELİ
   Hac İbadeti (Özet Bilgi)Memduh  ÇELMELİ
   Hac - Umre - Hz. İsmail D.Ö.G.M. MEB
   Kurban İbadetiMemduh  ÇELMELİ
  Hac İbadeti (Deneme Sınavı 1)Memduh  ÇELMELİ
  Hac İbadeti (Deneme Sınavı 2)Memduh  ÇELMELİ
  Hac  ve Umre İbadeti (Deneme Sınavı 3)Memduh  ÇELMELİ
  Kurban İbadeti (Deneme Sınavı 1)    Memduh  ÇELMELİ
  Hac İbadeti İle İlgili Kavramlar Eşleştirme Etkinliği D.Ö.G.M. MEB
  Hac İbadeti BulmacaD.Ö.G.M. MEB
  Hac ve Umre Evet-Hayır EtkinliğiD.Ö.G.M. MEB
  Hac-Kurban Passaparola EtkinliğiD.Ö.G.M. MEB