2. HAC ve KURBAN

  Mîkat - İhram - İhram YasaklarıMemduh  ÇELMELİ
   Hac ve Umre Memduh  ÇELMELİ
   Hac İbadeti (Özet Bilgi)Memduh  ÇELMELİ
   Hac - Umre - Hz. İsmail D.Ö.G.M. MEB
   Kurban İbadetiMemduh  ÇELMELİ
  Hac İbadeti (Deneme Sınavı 1)Memduh  ÇELMELİ
  Hac İbadeti (Deneme Sınavı 2)Memduh  ÇELMELİ
  Hac  ve Umre İbadeti (Deneme Sınavı 3)Memduh  ÇELMELİ
  Kurban İbadeti (Deneme Sınavı 1)    Memduh  ÇELMELİ
  Kurban - (Ölçme Testi) D.Ö.G.M. MEB
  Haccın Yapılışı (Olay Örgü Sıralama)
 D.Ö.G.M. MEB
  Haccın Yapılışı (Olay Örgü Sıralama)
D.Ö.G.M. MEB
  Haccın Yapılışı (Kelime Sıralama)
D.Ö.G.M. MEB
  Hac ile İlgili Görevler ve Mekânlar (Hafıza Oyunu) 
D.Ö.G.M. MEB
  Hac ile İlgili Kavramlar (Eşleştirme) D.Ö.G.M. MEB
  Hac ve Umre ile İlgili Kavramlar (Bilgi Küpü)D.Ö.G.M. MEB
  Hac ile İlgili Kavramlar (Eşleştirme)D.Ö.G.M. MEB
  Hac ile İlgili Bazı Mekânlar  (Eşleştirme)D.Ö.G.M. MEB
  Hac ile İlgili Mekânlar ve Kavramlar (Boşluk Doldurma)D.Ö.G.M. MEB
  Haccın Yapılış Sırası (Olay Örgü Sıralama)D.Ö.G.M. MEB
  Hac ile Umre Arasındaki Farklar (Sınıflandırma) D.Ö.G.M. MEB
  Hac ve Umre İbadeti Arasındaki Farklar (Sınıflandırma) D.Ö.G.M. MEB
  Kurban İbadeti (Doğru/Yanlış)D.Ö.G.M. MEB
  Kurban İbadeti - (Sınıflandırma) D.Ö.G.M. MEB