5. SINIF PEYGAMBERİMİZ

                    PEYGAMBERİMİZİN HAYATI (SEÇMELİ DERS)

   PEYGAMBERİMİZİN ÇOCUKLUK YILLARI (e-KİTAP)D.Ö.G.M.MEB
   Bilgi Küpü (Peygamberimizin Çocukluk Yılları)D.Ö.G.M.MEB
   Boşluk Doldurma (Peygamberimizin Soyu Ailesi)D.Ö.G.M.MEB
   Boşluk Doldurma (Peygamberimizin Doğduğu Çevre)D.Ö.G.M.MEB
   Kelime Sıralama (Peygamberimizin Çocukluk Yılları)D.Ö.G.M.MEB
   Kelime Eşleştirme (Peygamberimizin Yakınları)D.Ö.G.M.MEB
   Ölçme Testi (Peygamberimizin Mekke-Medine Yılları)D.Ö.G.M.MEB
   Olayları Oluşuna Göre Sıralama (Mekke Dönemi)D.Ö.G.M.MEB
   Boşluk Doldurma ( Peygamberimizin Doğumu)D.Ö.G.M.MEB
   PEYGAMBERLİK VE PEYGAMBERİMİZ (e-KİTAP)D.Ö.G.M.MEB
   Bilgi Küpü Passaparola (Peygamberimiz Peygamberlik)D.Ö.G.M.MEB
   Bilgi Küpü Passaparola (Peygamberimiz Peygamberlik)D.Ö.G.M.MEB
   Kelime Sıralama (Kurân'a Göre Peygamberlik)D.Ö.G.M.MEB
   Kelime Tanım Eşleştirme (Peygambelerin özellikleri)D.Ö.G.M.MEB
   Kelime Tanım Eşleştirme (Peygambelerin Görevleri)D.Ö.G.M.MEB
  PEYGAMBERİMİZ VE ÇOCUKLAR (e-KİTAP)D.Ö.G.M.MEB
  Boşluk Doldurma ( Peygamberimizin Beşeri Özellikleri)D.Ö.G.M.MEB
  EN GÜZEL ÖRNEK PEYGAMBERİMİZ  (e-KİTAP)D.Ö.G.M.MEB
  
  PEYGAMBERİMİZ VE SAHABE (e-KİTAP)D.Ö.G.M.MEB
  Boşluk Doldurma (Peygamberimizin Yol Arkadaşları)D.Ö.G.M.MEB