4. GÜNCEL DİNİ MESELELER   Güncel Dini Meseleler D.Ö.G.M. MEB 
   Güncel Dini Meseleler  (e-Kitap)D.Ö.G.M. MEB
   En'am Sûresi 151-152. Ayetler (Kur'an'dan Mesajlar)D.Ö.G.M. MEB
   Güncel Dinî Meseleler - (Ölçme Testi) D.Ö.G.M. MEB
   
   
  Mükelleflerin Fiilleri - (Eşleştirme) 
D.Ö.G.M. MEB
  Zarûriyyât - (Eşleştirme) D.Ö.G.M. MEB
  İktisadi Hayatla İlgili Meseleler (Boşluk doldurma) 
D.Ö.G.M. MEB
  Güncel Dinî Meseleler - (Eşleştirme) 
D.Ö.G.M. MEB