MâûnSûresive Anlamıalanlayan(hesap ve ceza gününü)etimiitip kakan odur.oksulayedirmeye özendirmez.azıklar olsun namazlarını ciddiye almayan namazlarında gösteriş yapanlaraardım(mâûn) ufacık da olsa engel olurlar.Gördün mü, o hesap ve ceza gününüyalanlayanı! ِ۪دِ ُِذَُ ۪ذ َََْرَ ُدَ ۪ذ َِٰذَف َ۪َْ ِ۪ْسِْ ِََط ىٰَ ضُحَ ََو ََ۪صُِْ ٌَْوَف َوُَس ََِِْص ْَ ُْ َ۪ذَ َُؤَرُ ُْ َ۪ذَ َوَََُْو َوُَْİşte o, yetimi itip kakan,Yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir.Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki,Onlar namazlarını ciddiye almazlar.Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar.Ufacık bir yardımabile engel olurlar.1234675﴿١﴾﴿٢﴾﴿٣﴾﴿٤﴾﴿٥﴾﴿٦﴾﴿٧﴾Kur'anın 107. suresidir. 7ayettir.Mâûn:yardım ve zekât demektir.Adını 7. ayetteki «Maûn» kelimesinden alır. Mekkede inmiştir. dinkulturuahlakbilgisi.comNankör-riyakar insan tipine uyarı var.﴿﴿﴿﴿﴿﴿﴿

[Link / hc (has AS)]

[Link / hc (has AS)]