https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/1. ÜNİTE / ALLAH İNANCIDİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 51.Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İbrahim (a.s.)2.Bir Sure Tanıyorum: İhlâs Suresi ve Anlamı
https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI“Allah her şeye kâdirdir.” ifadesinden ne anlıyorsunuz?
https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/1. ÜNİTE / ALLAH İNANCIİnsanlarınyaptığıherşeyimkân,zamanveyeteneklesınırlıdır.İnsanınheristediğiniyapabilmesimümkündeğildir.5. Allah’ın (c.c.) Her Şeye Gücü Yeter
https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/1. ÜNİTE / ALLAH İNANCIAllah için hiçbir işte zorluk yoktur. O, her istediğini hiçbir kısıtlama olmadan kolaylıkla yapar.
https://dogm.meb.gov.tr/ http://dkab.meb.gov.tr/1. ÜNİTE / ALLAH İNANCI