dogm.eba.gov.tr dkab.meb.gov.tr
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
9
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 9
GENÇLİK VE DEĞERLER
Neler Öğreneceğiz?
1. Değerler ve Değerlerin Kaynağı
2. Gençlerin Kişilik Gelişiminde Değerlerin Yeri ve Önemi
3. Temel Değerler
4. Kur’an’dan Mesajlar: İsrâ Suresi 23-29. Ayetler
dogm.eba.gov.tr dkab.meb.gov.tr