Kader ve Kaza İnancı (Deneme Sınavı 3): Evrendeki Yasalar